CENNIK

WYPOSAŻENIE JEDNEGO ZBIORNIKA

Aby przyłączyć cokolwiek do zbiornika potrzebujemy flanszy/kołnierza

do zamocowanej flanszy możemy domontowywać zawory, krany lub dalsze przyłączaWYPOSAŻENIE BATERII ZBIORNIKÓW

Decydując się na baterię dwóch zbiorników potrzebujemy przyłącze bazowe, a do każdego następnego zbiornika przyłącze rozszerzające.

Przy połączeniu dwóch zbiorników stosujemy przyłacze bazowe, dostępne w kilku wariantach:

1. bez zaworów

2. z zaworami 1,1/2"

3. z zaworami 2"


Przyłącze bazowe zbiorników DF bez zaworów

Przyłącze bazowe z zaworami


Aby przyłączyć trzeci zbiornik i kolejne stosujemy przyłącze rozszerzające, dostępne w korespondujących wariantach do przyłączy bazowych:

1. bez zaworów

2. z zaworem 1,1/2"

3. z zaworem 2"Przyłacze rozszerzający bez zaworu

Przyłącze rozszerzające z zaworem

Bateria pięciu zbiorników DF 1xPrzyłacze bazowe, 3xPrzyłacze rozszerzające

Bateria pięciu zbiorników DF 1xPrzyłacze bazowe, 3xPrzyłacze rozszerzające