Nowoczesne dwupłaszczowe zbiorniki na olej opałowy i napędowy, dzięki swojej budowie nie wymagają stosowania dodatkowych konstrukcji czy wanien wychwytujących. 


TrioSafe VS
 / Plus są to zbiorniki typu plastik-plastik - zbudowane z dwóch płaszczy z polietylenu o wysokiej gęstości HD-PE o pojemnościach: 

750L: /780x780x1710mm/ 44kg
1000L: /840x840x1990mm/ 56kg
1100L: /790x1580x1360mm/ 62kg
1500L: /790x1580x1740mm/ 76kg.


Zbiorniki TrioSafe Plus ponad to mają płaszcz wewnętrzny pokryty specjalną powłoką antydyfuzyjną PROOFED BARRIER, wymaganą przy niektórych rodzajach chemikaliów.

Wszystkie zbiorniki posiadają atest oraz znak CE. Klient, kupując zbiorniki dwupłaszczowe, otrzymuje odpowiedni atest oraz poświadczenie zgodności wyrobu, wystawione przez producenta i sprzedawcę. Poświadczenie zgodności dotyczy konkretnego zbiornika i zawiera jego numer. 

 

Dopuszczenie Z-40.21-310

 


8KkGA zbiornik na olej dwuplaszczowy 1500 l typ triosafe 800

bHJfP zbiornik na olej dwuplaszczowy 1100 l typ triosafe 800

q7rDk triosafe 1000 l 800