Zbiorniki na chemikalia i glikol

UWAGA!!!!! Przy wysyłaniu zapytań oraz zamówień prosimy o dołączenie kart specyfikacji medium, które ma być przechowywane w zbiornikach!!!!

Nowoczesne, wytrzymałe zbiorniki na chemikalia. Oferujemy Państwu jedno- oraz dwupłaszczowe zbiorniki o różnych pojemnościach. Wszystkie zostały zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych wymagań substancji chemicznych, dlatego stosowanie naszych zbiorników jest w pełni bezpieczne. Oferujemy pojemniki dostosowane do specyficznych mediów - do fotochemikaliów, wody amoniakalnej, olejów, estrów metylowych i wielu innych substancji.

Nasze magazynowe zbiorniki na chemikalia stosowane są̨ z powodzeniem od kilku dekad. Znajdują̨ zastosowanie w różnych instalacjach i branżach. Odznaczają się wysoką jakością̨ i korzystną ceną, są trwałe i stabilne oraz odporne na działanie substancji chemicznych.

Oferujemy Państwu dwa typy zbiorników na glikol i inne chemikalia:

TrioSafe VS oraz PLUS - dwupłaszczowe zbiorniki typu plastik-plastik o pojemnościach: 750L, 1000L, 1100L oraz 1500L.

PE D/DF/D KB - jednopłaszczowe zbiorniki produkowane w kolorze kremowym lub czarnym o pojemnościach: 2000L, 2500L, 3000L i 4000L. Nasze zbiorniki na chemikalia mogą przechowywać m.in.:

- Estry metylowe kwasów tłuszczowych zgodnie z DIN EN 14214 (biodiesel); wyłącznie w pojemnikach hamujących przenikanie (fluorowane)
- Oleje smarowe, hydrauliczne, termalne Q, zagęszczone lub niezagęszczone, temperatura zapłonu >55°C
- Oleje smarowe, hydrauliczne, termalne Q, zużyte, punkt zapalny >55°C
- Glikol etylenowy  (CH2OH) jako płyn przeciw zamarzaniu,
- Fotochemikalia (dostępne w sprzedaży) w koncentracjach użytkowych (nowe i używane) o gęstości maks. 1,15 g/cm3
- Woda amoniakalna (roztwór) NH4OH do nasyconego roztworu
- Dodatki do betonu zgodnie z DIN EN 934-2 o gęstości maks. 1,15 g/cm3

Więcej informacji znajdą państwo w treści dopuszczeń.

Dopuszczenie Z-40.21-310 dla TrioSafe
Dopuszczenie Z-40.21-138 dla PE DF

 

 


8KkGA zbiornik na olej dwuplaszczowy 1500 l typ triosafe 800

bHJfP zbiornik na olej dwuplaszczowy 1100 l typ triosafe 800

q7rDk triosafe 1000 l 800