Zbiornik na AdBlue

AdBlue - nazwa handlowa 32,5% wysokiej czystości wodnego roztworu mocznika. Produkt stosowany do rozkładania szkodliwych dla środowiska tlenków azotu. Wyprodukowany zgodnie z normami ISO 22241 nie jest substancją zaliczaną do niebezpiecznych ani groźnych dla środowiska. Nie jest też palny, wybuchowy ani szkodliwy dla zdrowia.


Magazynowanie powinno odbywać się w temperaturach od -5 st. C do 25 st. C, aby zapewnić trwałość i poprawne użytkowanie tego medium. Roztwór jest korozyjny, dlatego też do jego przechowywania konieczny jest specjalny zbiornik na AdBlue.


W naszej ofercie znajdą Państwo zbiorniki zarówno dwupłaszczowe oraz jednopłaszczowe. Jednopłaszczowy zbiornik na AdBlue może być stosowany jedynie z wanną wychwytującą.

DOPUSZCZENIE Z-40.21-310 dla Trio
DOPUSZCZENIE Z-40.21-138 dla PE

AdBlue 4000
AdBlue
Adblue Kombi Tank Wanne