AdBlue - nazwa handlowa 32,5% wysokiej czystości wodnego roztworu mocznika. Produkt stosowany do rozkładania szkodliwych dla środowiska tlenków azotu. Wyprodukowany zgodnie z normami ISO 22241 nie jest substancją zaliczaną do niebezpiecznych, ani groźnych dla środowiska. Nie jest też palny, wybuchowy, ani szkodliwy dla zdrowia.


Magazynowanie powinno odbywać się w temperaturach od -5stC do 25stC, aby zapewnić trwałość i poprawne użytkowanie tego medium. AdBlue jest korozyjny, dlatego też do jego przechowywania i dystrybucji konieczne są specjalne zbiorniki.


W naszej ofercie znajdą Państwo zbiorniki zarówno dwupłaszczowe oraz jednopłaszczowe. Do zbiorników jednopłaszczowych konieczne jest dodatkowo stosowanie wanny wychwytującej.


AdBlue 4000
AdBlue
Adblue Kombi Tank Wanne