Automatyka kotłów, termostaty pokojowe

Każdy kocioł potrzebuje jakieś automatyki. W naszej firmie uzywamy automatyki 2 firm:szwajcarskej TEM oraz niemieckiej Kromschreder

Z firmy TEM bierzemy panel sterowniczy INTEGRA, i w zależności od konfiguracji hydraulicznej jest to model MIDI lub MAXI. Obsługuje ona pracę palnika 1 lub 2 stopniowego, pracę pomp obiegowych,pracę 1 lub 2 zaworów mieszajacych, pompę bojlera i ew. pompę solaru.

Z firmy Kromschreder mamy regulatory typu E.8.0... , oraz LAGO. Regulatory te trzeba zamontować w panelu automatyki podstawowej kotła, lub w skrzynce na ścianie.

Regulator Lago 0321 został zaprojektowany do pogodowej regulacji instalacji grzewczej. Zapewnia nam regulację jednostopniowego kotła i przygotowanie ciepłej wody w maksymalnie dwóch obiegach grzewczych ( w tym jeden z mieszaczem ). Zintegrowane są funkcje oszczędnościowe (przełączanie pomp obiegowych w zależności od zapotrzebowania).
Przekaźnik pompy bezpośredniego obiegu grzewczego może być alternatywnie wykorzystywany również do realizacji następujących funkcji:
- utrzymywanie temperatury powrotu
- pompy ładująca zasobnik
Po podłączeniu czujnika kotła i ustawieniu adresu (BUS-ID) możliwe jest użytkowanie kotła w ramach kaskady. Wysterowanie jest wtedy realizowane przez układ zarządzania systemami.

 Regulator pogodowy LAGO 0101/1001 ze złączem typu CAN-BUS przeznaczony jest do zamontowania na ścianie i wykorzystać go możemy do wysterowania:
- wytwornika ciepła lub mieszacza wyposażonego w funkcję ciepłej wody użytkowej,
- stałej temperatury zasilania bądź stałej temperatury powrotu,
- temperatury pomieszczenia w zależności od temperatury na zewnątrz lub w pomieszczeniu,
przez wysterowanie kotła lub mieszacza (sterowanie czasowe tylko z modułem dodatkowym).

Istnieje również możliwość pracy regulatora w kaskadzie.

Typoszereg regulatorów E 8 został stworzony w celu regulacji instalacji grzewczych. Różnorodne wykonania umożliwiają optymalne i tanie dopasowanie ogrzewania. Regulatory sterowane są wg temperatury zewnętrznej i zapewniają optymalne współdziałanie poszczególnych komponentów instalacji grzewczej. Porównują wartości mierzone z wartościami zadanymi lub z wyliczonymi wartościami żądanymi. Na podstawie tych optymalnych wartości zostaje włączony palnik, a siłownik mieszacza w zależności od potrzeb, zostaje ustawiony w odpowiedniej pozycji. Wbudowane przyłącze BUS umożliwia włączenie E8 do regulowanych ogrzewań posiadających do 16 obiegów. Urządzenia konfigurują się automatycznie przy ich uruchomieniu poprzez rozpoznanie przyłączonych czujników. Regulator jest następcą regulatora E6, dlatego też aby ułatwić dobór regulatora zastosowano ten sam klucz oznaczeń poszczególnych typów. E8 wyposażono w podświetlany wyświetlacz a dzięki komunikatom tekstowym (również w języku polskim) praca z nim stała się jeszcze łatwiejsza. Ponadto regulator może pracować z czujnikami zarówno NTC 1kOhm (starsze wersje regulatorów) jak i PTC 5kOhm.

Istnieje 6 różnych wersji regulatora E8. W zależności od modułu do prawidłowego funkcjonowania potrzebne są odpowiednie czujniki i kostki przyłączeniowe. Dla każdego sterowanego obiegu c.o. na życzenie można podłączyć czujnik temperatury pomieszczenia FBR2 lub moduł zdalnego sterowania Lago FB.

Możliwości sterowania:

- E8.0234 - palnik 2-stopniowy lub 2 palniki 1-stopniowe, 1 obieg c.o. pompowy, c.w.u., pompa cyrkulacyjna kotła i c.w.u.

- E8.0324 - palnik 1-stopniowy, 1 obieg c.o. z  mieszaczem, 1 obieg c.o. pompowy, c.w.u., pompa cyrkulacyjna kotła i c.w.u.

- E8.0634 - palnik 2-stopniowy lub 2 palniki 1-stopniowe, 2 obiegi c.o. z mieszaczami, c.w.u., pompa cyrkulacyjna kotła i c.w.u.

- E8.1124 - 2 obiegi c.o. z mieszaczami, pompa cyrkulacyjna kotła lub c.w.u.

Regulator kaskadowy E.85064 Podświetlany wyświetlacz tekstowy bardzo prosto prowadzi użytkownika poprzez poziomy ustawień. Obok regulacji pogodowej kotła i obiegów grzewczych sterowana jest również ciepła woda użytkowa. Konfiguracja regulatora następuje za pomocą prostego wyboru instalacji. Źródłem ciepła może być kocioł jednostopniowy, dwustopniowy lub kaskada kotłów wielostopniowych (maksymalnie 8 kotłów z palnikami dwustopniowymi sterowne regulatorem Lago Basic 0201R). Poprzez regulator E8.1124 można rozbudować instalacje o kolejne dwa obiegi grzewcze z zaworami mieszającymi do maksymalnie 16 obiegów. Za pomocą rozszerzonej funkcji solarnej można wybrać różne instalacje solarne, ilość kolektorów np. dach wschód/zachód, rodzaj ładowania zasobnika i funkcję pompy solarnej. Pompa solarna jest sterowana przez elektroniczny przekaźnik i w ten sposób regulowana jest liczba obrotów pompy.

Oprócz standardowych funkcji obiegowi grzewczemu można przyporządkować funkcje specjalne:

- regulacja wody w basenie, regulacja stałowartościowa, dodatkowy zbiornik na ciepłą wodę lub dodatkową pompę kolektora
- regulacja kaskady kotłów z palnikami modulowanymi z instalacją solarną
- regulacja kaskady kotłów z palnikami włącz/wyłącz z instalacją solarną
- funkcja modulującego regulatora grzewczego dla 0 - 10 V
- regulacja kotła na pellet i dla kontroli bufora
- obsługa różnych źródeł ciepła (kocioł olejowy, gazowy i na pellet)
- obsługa źródła ciepła z buforem i instalacją solarną
- obsługa systemu solarnego ze wsparciem instalacji ogrzewania poprzez bufor

Regulator Lago Basic 0201 R jest modułem do obsługi kotła gazowego lub olejowego pracującego w kaskadzie (od 1 do 8 kotłów). Regulator ten może być wykorzystywany do sterowania następujących instalacji:
- jednostopniowy kocioł z przynależną pompą kotła i podniesieniem temperatury powrotu przez pompę lub mieszacz
- dwustopniowy kocioł z przynależną pompą kotła i podniesieniem temperatury powrotu przez pompę lub mieszacz
- dwa jednostopniowe kotły z przynależną pompą kotła i wspólnym podniesieniem temperatury powrotu przez pompę
- jeden modulujący kocioł z przynależną pompą kotła i podniesieniem temperatury powrotu przez pompę lub mieszacz

 DO PRACY W KASKADZIE KONIECZNE JEST POŁĄCZENIE Z UKŁADEM ZARZĄDZAJĄCYM KASKADĄ POPRZEZ MAGISTRALĘ CAN-BUS (E8.5064 LUB E8.4401).

Oprucz regulatorów kotłowych posiadamy w ofercie termostaty pokojowe przewodowe typu DigeTime 600; 1000 jaki i bezprzewodowe DIGETIME 800

Załączniki do produktu

CENNIK AUTOMATYKI I TERMOSTATÓW

Zdjęcia produktu

Panel sterujący INTEGRA
Panel sterujący INTEGRA
Regulator pogodowy LAGO
Regulator pogodowy LAGO
Schemat hydrauliki INTEGRA
Schemat hydrauliki INTEGRA
Schemat hydrauliki LAGO
Schemat hydrauliki LAGO
Regulator pogodowy E.8
Regulator pogodowy E.8
Schemat hydrauliki E8
Schemat hydrauliki E8
Regulator kaskadowy E8.5064
Regulator kaskadowy E8.5064
Schemat hydrauliczny kaskady E8
Schemat hydrauliczny kaskady E8
Termostat pokojowy DIGITIME 600
Termostat pokojowy DIGITIME 600
Termostat pokojowy DIGiTIME 1000
Termostat pokojowy DIGiTIME 1000
Termostat pokojowy radiowy DIGITIME 800
Termostat pokojowy radiowy DIGITIME 800